<strong>קרן השתלמות בניהול אישי IRA -מהי ומה יתרונותיה?</strong>

קרן השתלמות בניהול אישי IRA -מהי ומה יתרונותיה?

שכירים ועצמאיים רגילים לעבוד ולקבל הכנסה חודשית, אך כבר כיום נדרש לחשוב על המחר, משמע על תקופת גיל הפנסיה. יש לבחון האם בבוא היום, הפנסיה שהפקדנו לה כספים, תספק את סך הצרכים וכאן נדרשת התנהלות אחראית. התנהלות שבוחנת כיצד ניתן להטיב את התנאים הפיננסיים ואת גובה הקצבה החודשית שנקבל במקום ההכנסה החודשית שהתקבלה בזכות העבודה הקשה.  

מוזמנים להכיר אופציה מבטיחה: קרן השתלמות מסוג IRA. במה אם כן מדובר, מהי המשמעות מבחינת ציבור העצמאיים ואלו יתרונות משלימים נכללים? מוזמנים לערוך היכרות מקצועית, אם כי בגובה העיניים, עם אחת מאופציות החיסכון היותר משתלמות ובטוחות – קרן השתלמות מסוגIRA !

מהי קרן השתלמות IRA?

אם נבקש להסביר מה זה IRA, נציין שמדובר בראשי התיבות הבאים: Individual Retirement Account, משמע מדובר בקופת גמל/קרן השתלמות בניהול אישי .מדובר בעצם בהיתכנות של בעל החיסכון לנהל מוצר חיסכון שמוגדר כבינוני/ ארוך טווח. תוהים כיצד אדם מן השורה שאינו בקיא בכלכלה יכול לנהל אפיק חיסכון? ובכן אין הכוונה שנדרש לערוך לבד מחקר ולהסיק לבד מסקנות, אך הכוונה היא כן להשיג שליטה מלאה על ההרכב של תיק ההשקעות על פי טעמי הסיכון של העמית ופה מדובר ביתרון יחסי מאוד משמעותי. 

מעבר למעורבות האישית, לשליטה המלאה ולגמישות הרבה שקרן השתלמות  IRAמציעה, גם ראוי להרחיב אודות יתרון נוסף – דמי הניהול של קרן השתלמות בניהול אישי. מדוע? לא עוד דמי ניהול שנעים בין 0.7% ל0.9% מצבירת הכספים לשנה, אלא מדובר בדמי ניהול מופחתים , הנעים בין 0.2% ל0.3% לשנה, כך שלאורך זמן החיסכון  הופך להיות יותר משמעותי. מה מעבר לכך? מוזמנים להכיר שלל יתרונות משלימים! 

היתרונות שמאחורי קרן השתלמות בניהול אישי

  • אפיק חיסכון המציע בין היתר שקיפות מלאה, כך שניתן לקבל החלטות מושכלות.
  • השקעה המעניקה שליטה מלאה בניהול ההשקעה ע"י שליטה באפיקי ואופן ההשקעה, אם כי בכפוף למסלול הנבחר.
  • השקעה שנחשבת איתנה ויציבה אל מול תנודות ואירועים תקופתיים.
  • גם בקרן השתלמות בניהול אישי נכללות הטבות מס שבהחלט מומלץ לנצל. 
  • עצמאיים? תשמחו לדעת שהפקדה בקרן השתלמות IRA נחשבת כהוצאה מוכרת (עד לגובה התקרה המוכרת לכך ע"י רשויות המס). 

רשת הגנה כבר ציינו?

אז אם גם אתם חושבים על תקופת הפרישה, טוב לדעת שניתן להטיב את נתוני הפתיחה ע"י קרן השתלמות, אך לא רק, אלא גם ע"י השקעה בקופת גמל ואף באמצעות הפקדת כספים (בהתאם לתיקון 190). חוששים? אין סיבה! מדובר בנתיב השקעה שמתמקד בפיזור סיכונים ואף ישנה רשת הגנה – מגדירים מהו אופי הסיכון הרצוי. מה מעבר? תמיד ניתן להיעזר במנהל תיק בהשקעות בקופת גמל/ קרן השתלמות מסוג IRA, מהלך שלמרות דמי הניהול, המשולמים למנהל התיק, נחשב עבור חלק מהעמיתים רווחי וכדאי.