סקירה על Protocol.co.il

סקירה על Protocol.co.il

Protocol.co.il הוא אתר ישראלי המרכז מידע, זכויות וחובות בנושאים שונים: צרכנות, עסקים, ביטוח, פנסיה, צרכנות פיננסית, משפט, תחבורה, בריאות, כלכלה, קורונה ועוד. האתר הוקם בשנת 2016 והוא מתקיים מפרסומות ומתרומות. לאתר גם מערכת דיוור שבאמצעותה נשלחים תכנים שונים למעוניינים, וקישורים לתכנים עולים גם לעמוד הפייסבוק של האתר.

התכנים באתר מורכבים מחלוקה מוגדרת של תתי נושאים:

  • מושגים- הגדרות של זכויות או חובות
  • הליכים- מה עליי לעשות כדי לממש זכאות או חובה
  • רשימות/זכותונים- הצגה כללית של הזכויות והחובות בנושא מסוים

פרסומים אחרונים:

  • איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה עובדת מניקה לאחר תקופת לידה והורות- הסבר על המקרים שבהם עובדת מיניקה בחופשה ללא תשלום (חל״ת) אחרי תקופת לידה והורות זכאית להגנה מפני פגיעה בשכר ובהיקף המשרה, כיצד לממש את הזכאות, וציון החוק הרלוונטי (חוק עבודת נשים, תש״יד – 1954).

  • איסור על תאגיד בנקאי הטעיה של לקוח בענייני מתן שירות ללקוח- תאגיד בנקאי מחויב למלא הוראות מסוימות במסגרת שירות ללקוח, בהן איסור הטעיה (כל דבר העלול להטעות לקוח של בנק בכל עניין מהותי). הסבר על האיסור, מה אפשר לעשות במקרה של הטעיה, וציון החוק הרלוונטי (חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ״א – 1981).

  • איסור על עוסק או משווק להציג עצמו כמי שמטרתו להגן על צרכן- הסבר מתי גורם מסוים לא רשאי להציג את עצמו בתור מי שמטרתו היא להגן על הצרכן או לייעץ לו. גם מאמר זה מציין מיהי אוכלוסיית היעד שלגביה האיסור רלוונטי, מה ניתן לעשות במקרה שנחשפנו למצב כזה, וציון החוק הרלוונטי (חוק הגנת הצרכן, תשמ״א – 1981).

התכנים באתר ״פרוטוקול״ מתעדכנים באופן שוטף ובכל ימות השבוע, פרט לשבתות וחגים.