סקירה על boi.org.il
איתור חשבון בנק

סקירה על boi.org.il

Boi.org.il הוא האתר הרשמי של בנק ישראל, והוא מרכז, בין היתר, מידע אודות בנק ישראל, וכן מידע עדכני על ריביות, אינפלציה ושערי חליפין יציגים, מודעות לאיתור משרות בבנק, מכרזים והתקשרויות, הודעות לעיתונות, מידע על הפיקוח על הבנקים, מחשבונים ומחקרים שונים. באתר אפשר להזמין גם סיור במרכז המבקרים הלימודי של בנק ישראל. לאתר גרסה בעברית, גרסה בערבית וגרסה באנגלית.

שירות לציבור

באתר ניתן לפנות ליחידה לפניות הציבור בשאלות ותלונות שונות, בהן בנקים וחברות אשראי, נושאים בנקאיים, ודו״חות נתוני אשראי. תחת קטגוריית שירות לציבור נמצא גם מדור חשבונות מוגבלים, המרכז את המידע על הגבלת חשבונות פרטיים ושל חברות, ובו אפשר להפיק אישורים על הגבלות או היעדר הגבלות בחשבון.

סטטיסטיקה

מדור סטטיסטיקה מרכז פרסומים ומאמרים על הפעילות הכלכלית במשק, פעילות המגזר הציבורי, פעילות מול חו״ל, אינפלציה ומדיניות מוניטרית ונתונים נוספים.

מחקרים

באתר אתר בנק ישראל מפורסמים מחקרים שנערכים על ידי חוקרים וחוקרות בחטיבת המחקר של הבנק, דו״חות תקופתיים, סיכומי כנסים, וכן מועלים אליו גיליונות של ״סקר בן ישראל״, כתב עת לחקר כלכלת ישראל בהוצאת בנק ישראל.

חינוך

במדור חינוך אפשר למצוא סרטוני הדרכה על נושאים כלכליים שונים (המדיניות המוניטרית, הפיקוח על הבנקים, איך לבחור בנק ועוד), וכן מילון מונחים כלכלי פיננסי שימושי. בנוסף, מדור חינוך מרכז מידע והסברים על נושאים צרכניים כגון חשבונות עו״ש, עמלות, כרטיסי חיוב ועוד. באמצעות מדור חינוך ניתן גם לתאם ביקור במרכז המבקרים של בנק ישראל בתל אביב.

כתיבת תגובה